Stakla specijalne namene


GREJANA STAKLA kon heat


Kon heat je transparentno električno aktivno staklo protiv stvaranja kondenza, leda i snega. Na staklu je nanešen poseban transparentan provodan sloj koji se propuštanjem niskonaponske struje kontrolisano zagreva. Zagrevajući sloj je transparentan i lako se uklapa u sve arhitektonske sklopove. Izrađuje se pretežno u debljinama 6,8 i 10mm ali se postupkom laminiranja može spajati u deblje pakete. Ovo staklo nalazi najveću primenu kod zastaklivanja bazena, obejekata na planinskim lokacijama, na staklenim podovima i nadstrešnicama.


Više o Kon Heat grejanim staklima


Protivpožarna stakla


Protivpožarna stakla proizvode se kao višeslojna stakla spojena specijalnom smesom otpornom na visoke temperature.U zavisnosti od nivoa zaštite mogu biti dvoslojna ili višeslojna. Izrađuju se u specijalnim uslovima uz pomoć savremene tehnologije i pomoću specijalnih hemijskih jedinjenja. Izlaganjem stakla visokoj temperaturi u dužem periodu dolazi do hemijske reakcije u sloju između stakala, jedinjenje se širi i u daljem izlagaju vatri čini neprobojnu barijeru. KONKAV KONVEKS je uvoznik protivpožarnog stakla svih nivoa zaštite PYROBEL uglednog svetskog proizvođača AGC. Nivoi zaštite Pyrobel stakla koja se izrađuju su : 30, 60, 90,120 min. Pyrobel stakla seku se u svim dimenzijama specijalnim alatom kako bi unutrašnji vatrootporni zaštitini sloj ostao neoštećen i propisno vršio svoju funkciju u slučaju požara. Nakon sečenja ivica svakog staklenog panela mora se zaštititi specijalnom aluminijumskom trakom otpornom na visoku temperaturu. Tek nakon ovog postupka staklo se može ugraditi dalje na objekat. Protivpožarna stakla ugrađuju se u vatrootporne profile od čelika kako bi se u potpunosti osiugurala zaštita od požara.


Savijena stakla


Savijanje stakla predstavlja termički proces dovođenja ravnog stakla u određenu prostornu formu. Stakla se mogu savijati na liniji za kaljenje gde se savijanje vrši samo po pravilnom radijusu u jednoj osi. Ovakva stakla su nakon savijanja termički obrađena i okaljena. Savijanje u slobodne prostorne forme vrši se u komori sa kontorilsamim zagrevanjem upotrebom specijalnih alata. Na ovaj način postižu se različite prostorne forme ali takvo staklo nije okaljeno i ima manju mehaničku otpornost u odnosu na kaljena stakla. Savijena stakl mogu se laminirati i koristiti u okviru termoizolacionih paketa, koristiti kao nadstrešnice, pregrade ili ograde. Mogu se savijati svi tipovi stakala osim jedne grupe stakala sa specijalnim premazima. Debljine stakla koje se savija su 4-19mm u maksimalnim dimenzijama 500x240cm. Savijena stakla mogu biti bušena, obrađena, emajlirana i sa digitalnom štampom.


Kako se savija staklo?


Privacy glass


Elektro aktivna stakla koja imaju mogućnost promene intenziteta transparentnosti upotrebom specijalnog PDLC sloja. PDLC (POLYMER DISPERSED LIQUID CRYSTALS) je višeslojni film koji može biti apliciran na spoljnu površinu stakla ili se može naći zaštižen između dva laminirana stakla. Kroz PDLC film propušta se niskonaponska struja čime se postiže efekat providnog ili matiranog stakla. Kada se kroz film propušta struja kristali u filmu su paralelno orijentisani i kroz staklo se neomateno može videti lik sa druge strane (transparentno je). U slučaju kada kroz film ne teče struja kristali su difuzno orijentisani i time staklo postaje neprovidno (mat efekat). Može se upotrebljavati na svim tipovima i debljinama stakla osim nekih ornament stakala. Najveću upotrebu pronalazi u office pregradama gde se sa lakoćom pritiskom na dugme može dobiti potrebna privatnost.


Sigurnosno staklo


Postoji vše nivoa sigurnosti koje staklo kao materijal treba da ispuni. Najosnovnija su kaljena i laminirana sigurnosna stakla koja nalaze primenu na pregradama, vratima, tuš kabinama, nameštaju isl. Njihova uloga je u tome da prilikom loma ne mogu izazavati povrede jer ostaju u jednom komadu (laminirana stakla) ili se lome na sitne zaoblejne komade (kaljena stakla). Drugi nivo bezbednosnih stakala predstavljaju anti-theft stakla za sprečavanje provala koja nalaze primenu kod izloga, ulaznih vrata, banaka i sl. Pancir stakla kao najviši nivo zaštite predstavljaju višeslojna stakla različitih debljina za sprečavanje proboja puščanog zrna. Nivoi zaštite: 9mm Para, Magnum 357, Magnum 44, Kalšnjikov i Nato.


Staklo za bazene


Uvek se izvodi kao viselojno kaljeno laminirano staklo. Proizvode se kao potpuno potopljene pregrade oslonjene na 4 strane ili kao panorama sistem sa 3 potoplejne strane gde je jedna strana slobodna. Za svaki bazen sprovodi se ispitavanje i staički proračun sa kontrolom ugiba stakla. Pretežno se proizvode kao providna ali se mogu kombinovatri različiti tipovi stakla prema zahtevu. U zavisosti od veličine otvora i načina ugradnje variraju debljine od 17mm do 70mm. Maksimalna širina jedog stklenog zida može dosegnuti 600cm.


Deielectric Mirror – mirror tv


DeielectricMirror je napredno ogledalo dvostruke funkcije (ogledalo i ekran). Kada je ekran monitora ili TV-a uključen može se jasno videti slika. U slučaju kada je ekran isključen dobija se potpuni efekat ogledala. DielectricMirror je staklo koje može biti primenjeno na svim vrstama montira i TV-a i može se prilagoditi zahtevu. Izrađuje se u debljinama 3,4 i 6mm u dimenzijama 600x321cm. DeielctricMirror može se obrađivati, kaliti i laminirati.


Saznaj više o Dielectric Mirror


BIRD 1ST


Guardian Bird 1st UV je visoko inovativno staklo namenjeno protiv udara ptica. Ovo staklo najefikasnije sprečava sudar ptica sa objektima. Koristi specijalan UV premaz koji ima vertikalni prugast raster nevidljiv za ljudsko oko ali vidljiv pticama. Na taj način postiže se idealna tranasparentnost stakla a sa druge strane vrši veliku i važnu funciju bezbedosti ptica. Izrađuje se u različitim debljinama i trenutno je dostupan samo za US tržište.


Saznaj više od Bird1ST


SentryGlas


SentryGlass predstavlja specijalni film koji se koristi za laminiranje stakla radi postizanja visoke čvrstoće materijala. Kada postoji potreba za laganim ali jakim materijalom umesto klasičnih folija za liminiranje koristi se SentryGlas. U slučaju loma SentryGlas ima jačinu da zadrži staklo u svom obliku ali pruži i veliku čvrstoću. SentryGlas materijal je 100 puta jači i 5 puta čvršći od tradicionalnog laminata i iz tog razloga je veoma poularan za zastakljivanje strukutalno zahtevnih pozicija kao što su stakleni podovi javnih objekata, ograde stadiona i sl.


Saznaj više o SentryGlas


Savijena ogledala


Savijena ogledala koriste se u najvećoj meri na raskrsnicama ili u trgovinama. Izrađuju se savijanjem float stakla u debljini 4-6mm nakon čega se na savijenu staklenu površinu nanosi reflektujući sloj srebro-nitrata i zaštićuje jakim lakom u boji. Tako savijeno ogledalo seče se u formu kruga, trougla, kvadrata i fiksira u ramovski sistem sa čeličnim nosačem. Nakon fiksiranja u ram i nosač ogledalo je spremno za ugradnju.


Vatrostalna stakla za kamine i peći


Dok kaljena stakla mogu izdržati konstantnu izloženost temperaturi od 270C i kratkotrajnu izloženost od 320C, vatrostalno keramičko staklo može podneti konstantnu izloženost temperaturi od 680C i kratkotrajnu izloženost od 800C. Iz tog razloga keramička stakla nalaze primenu kod izrade kamina, peći i sl. Pretežno se proizvode u manjim debljinama 2,3 i 4mm u maksimalnim dimenzijama 110,4x196cm. Prilikom ugradnje neophodno je koristiti specijalna lepila/silicone otporne na visoku temperaturu.


Kontakt