Izrada motiva

Izrada motiva na staklu vrši se na više načina u zavisnosti od kompleksnosti. Motivi se izrađuju na staklu uz pomoću kompjuterski pripremljenih (vektorizovanih) šablona (matrica) od PVC folije. Folija se fiksira na staklo nakon čega se ono peskira ili emajlira. Nakon peskiranja zaštićen sloj ostaje providan dok ostatak koji nije bio zaštićen formira motiv. Ovim postupkom izrađuju se matirani motivi ili motivi u jednoj boji. Za postizanje višebojnih motiva primenjuje se postupak sitoštampe. Za postupak sitoštampe boja se nanosi u jednakom sloju preko sita na kojem je pripremljen motiv. Kako sito selktivno propušta boju, pigment ostaje fiksiran na staklu samo u delu na kojem je predviđen motiv. Postupak nanošenja boje kroz sito ponavalja se za svaku boju pojedinačno čime se postižu motivi u više boja. Motivi u boji emjliraju se keramičkim pigmentom nakon čega se kale. Ovim postupkom obezbeđena je postojanost boje, otpornost na hemikaljie, mehaničke i atmosferske uticaje,UV zračenje.

Izrada motiva vrši se na svim tipvima stakla nezavisno od debljine. Motivi se mogu formirati u okviru jednog staklenog bloka ili se mogu sastavljati iz više komada i formirati veće motive.

emajlirana stakla.pdf

PODELITE OVU STRANU: