Bravarska radionica

U zavisnosti od tipa, načina i mesta postavljanja stakleni elementi ugrađuju se pomoću standardnih nosača, profila i okova ili se u zavisnosti od zahteva i projekta u bravarskoj radionici izrađuju elementi prema projektu i zahtevu. Radionicu čine dva tehnološki podeljena odeljka. Odeljak za izradu aluminijumskih elemenata i profila za linijske sisteme i odeljak za izradu nosača od nerđajućeg čelika. U zavisnosti od kompleksnosti izrađuju se kompleti za staklo kao što su: vidljivi i skriveni kompleti za staklene ograde, pregrade, obloge, vrata, nadstrešnice, tuš kabine, podove, elemente za nameštaj...

PODELITE OVU STRANU: